Şubat 2017

Şubat 2017
Yıl : 54
Sayı: 624

İç Kapak ve İçindekiler


İlgili Pazarın Tespitinde Kullanılan Kantitatif Yöntemler ve Güncel Uygulamalar
Mehmet Fazil ÖZKUL
1980’den sonra liberal politikaların giderek daha fazla kabul görmesi, rekabetçi ortamın temini ile istikrarının sağlanmasını, hükümetlerin en önemli ekonomik politikalarından biri haline gelmiştir.

Finansal Gelişmişlik ve Beşeri Sermaye Arasındaki İlişki: Türkiye için Zaman Serileri Analizi (1971-2013)
N. Savaş DEMİRCİ, Deniz ÖZYAKIŞIR
Finansal gelişmişlik ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiler üzerine birçok çalışma ortaya konmuş fakat finansal gelişmişlik ve modern içsel büyüme teorilerine göre ekonomik büyümenin başlıca kaynaklarından biri olan beşeri sermaye...

MULTIMOORA Yöntemi ile Farklı İllerdeki Organize Sanayi Bölgelerinin Yabancı Yatırımcılar Açısından Optimal Yer Seçimi Olarak Değerlendirilmesi
Tevfik BULUT
Organize sanayi bölgeleri (OSB), yatırımcı firmalara, organize bir alanda yoğunlaşmalarından dolayı hem ölçek ekonomilerinden hem de bilgi, teknoloji, üretim teknikleri, pazar koşulları, ham madde ve benzeri konularda ...

Psikolojik Taciz: Türkiye GenelindeBir Araştırma
Meltem İDİĞ ÇAMUROĞLU, Jale MİNİBAS POUSSARD
Bu çalışmada, ülkemizin on ilinde farklı sektörlerde çalışan 853 kişilik bir örneklem üzerinde psikolojik taciz sıklığını ve sonuçlarını inceledik.

Ekonomi Okuryazarlığı: AmasyaÜniversitesi’nde Bir Araştırma
Serap BARIŞ, Hilal ŞEKER
Ekonomi okuryazarlığı, sınırsız ihtiyaçları sınırlı kaynaklarla karşılama uğraşında olan bireyin karar verme sürecinde muhakeme yapabilme ve etkili kararlar alabilme becerisidir. Ekonomi okuryazarı olan birey alacağı doğru ve etkili...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.