Haziran 2017

Haziran 2017
Yıl : 54
Sayı: 628

İç Kapak ve İçindekiler


E7 Ülkelerinde Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme Arasında Nedensellik Analizi
Yeşim HELHEL
Bu çalışmanın amacı, E7 olarak sınıflandırılan yükselen ülkelerde finansal gelişme ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin 2001-2013 dönemi için araştırılmasıdır.

Ekonomik Küreselleşme ve Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği Toda- Yamamoto Nedensellik Analizi
Buhari DOĞAN
Bu çalışmada ekonomik küreselleşme (KOF Economic Globalization Index) ile büyüme arasındaki nedensellik ilişkisi, 1970-2011 yılları arası için Türkiye örnekleminde incelenmiştir.

Göreceli Yoksunluk, Eşitsizlik ve Büyüme Üzerine Bir Modelleme
Ünay TAMGAÇ TEZCAN
Bu makale, eşitsizliğin büyüme üzerindeki etkileriyle ilgili eski tartışmayı, büyüme modellerini sosyal ödüllerin rolüne ait nispeten yeni bulgular ve özellikle “Göreceli- Yoksunluk” (GY) kavramı ile genişleterek araştırmak...

Tüketicilerin Satın AlmaDavranışları ile Marka AlgılamalarıArasındaki İlişki: Elektronik ÜrünlerÜzerine Bir Uygulama
Musa ÇAKIR
Bu çalışmada Siirt ilinde yaşayan tüketicilerin elektronik tüketim ürünleri dizüstü/tablet bilgisayar ve cep telefonu markaları içerisinde marka algılaması araştırması yapılmıştır.

Harvey’in Mülksüzleştirme YoluylaBirikim Kavramına Eleştirel Bir Bakış:Türkiye Örneği
Özge ERDÖLEK KOZAL
David Harvey, 1970’lerin krizinin ardından, sermayenin yeni birikim modelini Marx’ın “ilk birikim”* kavramı ile özdeş tuttuğu “mülksüzleştirme yoluyla birikim”** ile açıklamakta, ...

Doğal Afet Risk Yönetiminde DünyaBankası Modeli
Işıl Fulya ORKUNOĞLU ŞAHİN
Doğal afetler, ölümlere, yaralanmalara ve/veya maddi hasar kayıplarına neden olan doğa olayları olarak tanımlanabilir. Doğal afetler literatürde sıklıkla ani, şiddetli, planlanmamış, ...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.