Ağustos 2017

Ağustos 2017
Yıl : 54
Sayı: 630

İç Kapak ve İçindekiler


İlişkiye Dayalı ve Finansal Tabloya Dayalı Banka Borç Verme Yöntemlerinin Kobi Kredilerine Etkisi: BEEPS Türkiye Verileri ile Bir İnceleme
Arzu ŞAHİN
Bankalar tarafından uygulanan borç verme yöntemleri, KOBİ’lerin en önemli finansman kaynaklarından biri olan banka kredisine erişimini etkilemektedir.

Finansal Tüketicilerden Faiz Dışında Alınacak Ücret, Komisyon ve Masraflara İlişkin Yönetmelik Taslağının Borsa İstanbul’da İşlem Gören Banka Hisse Senedi Getirilerine Etkisi
Mustafa Mesut KAYALI, Ramazan BAŞ
Bu çalışma, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından 21 Ağustos 2014 tarihinde detayları kamuoyu ile paylaşılan bankacılık ürün ve hizmet ücretleri ...

Neoliberalizm ve Mali Disiplin: Küresel Kriz Sonrası İçin Bir Deneme
Servet AKYOL
Bu çalışmanın amacı 2008 küresel finansal kriz sonrasında uygulanan mali disiplin politikalarının neoliberalizmle ilişkisini ortaya koymaktır. Çalışma, neoliberal politikaların küresel ...

Enflasyon ve Faiz OranlarınınVergi Gayreti ile İlişkisi: Türkiye’deUygulanan Gelir Vergisi İçin AmpirikBir Uygulama
Hale AKBULUT
Kamu hizmetlerinin görülmesinde yararlanılan en temel finansman aracı olan vergi gelirlerinin etkin bir şekilde toplanabilmesi önem arz etmektedir.

Türkiye’de Kırmızı Et Talebinin,Beyaz Et Tüketimi ve Gelir DağılımıAçısından Değerlendirilmesi
Rıdvan KARACAN
2005-2015 için Türkiye’de kırmızı et fiyatları yükselirken talebin de benzer şekilde arttığı görülmüştür. Bunun yanında aynı dönemde beyaz et tüketimi daha fazla artmıştır.

Finansal Eylem ve FinansalOkuryazarlık: Üniversite ÖğrencilerineYönelik Bir Araştırma
Bünyamin ER, Yunus Emre ŞAHİN, Mesut MUTLU
Finansal okuryazarlık, bireylerin kendilerini ve ailelerini finansal acıdan güvenceye almaları için gerekli bilgi, beceri ve tutumlardan oluşan bir kümedir.

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.