Ekim 2018

Ekim 2018
Yıl : 55
Sayı: 644

İç Kapak ve İçindekiler


Girdi Çıktı Analizi ile Otomotiv Sektörünün Konumu
Banu ERKÖK
1980 sonrası küreselleşme süreciyle birlikte Türkiye’nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülkeler, kalkınma ve istikrarlı bir ekonomik büyüme, sermaye birikimi ve teknolojik altyapı eksikliğini gidermek için doğrudan yabancı sermaye...

Stokastik Baskınlık Testi İle Oluşturulmuş BIST-30 Portföylerinin Performansının Değerlendirilmesi
Oktay TAS, Umut UGURLU, Kutlay URUN
Bu çalışmada, ikinci dereceden stokastik baskınlık testi ile Türkiye’deki BIST-30 endeksinden oluşturulan portföylerin performansları; eşit ağırlıklandırma, getiri maksimizasyonu, risk minimizasyonu, Sharpe oranı maksimizasyonu, Treynor...

Yeni Ekonomik Coğrafya Ekosistemi ve Akış Diyagramları
Elif TUNALI ÇALIŞKAN, Ayten Ayşen KAYA
Son yıllarda küreselleşmenin ve teknolojik gelişmelerin etkisiyle üretim ve tüketim yapısında meydana gelen değişiklikler ekonomik faaliyetlerin bölgeler arasındaki dağılımını etkileyerek bu faaliyetlerin belirli bölgelerde yığınlaşmasına...

Kamu Nakit Yönetiminin Modernizasyon Sürecine Teorik Yaklaşım
Barış CAN
Modern nakit yönetimi, maliyet etkinliği göz önünde bulundurularak nakit akımlarının ve nakit rezervinin etkin ve verimli yönetilmesi süreci ve stratejilerinin bütünüdür. Modern kamu nakit yönetimi anlayışı, bütçe harcamalarının...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.