Kasım 2018

Kasım 2018
Yıl : 55
Sayı: 645

İç Kapak ve İçindekiler


Konaklama İşletmelerinde Finansal Başarısızlık Riskinin Ölçümü: Türkiye ve Avrupa Karşılaştırması
Erdinç KARADENİZ, Cemile ÖCEK
Bu çalışmanın amacı Türkiye ve Avrupa’daki borsalarda işlem gören konaklama işletmelerinde finansal başarısızlık risklerinin finans literatüründe kabul gören finansal başarısızlık riski tahmin modelleriyle ölçülmesi ve bu işletmelerin...

Türkiye’nin Teknoloji Sektörü Ve Döviz Kurları İle İlişkisi: Borsa İstanbul Teknoloji Endeksi
Ersin KANAT
Bu çalışmada, Türk teknoloji sektörü ile döviz kurları arasında ne tür bir ilişkinin var olduğu irdelenmektedir. Bu sebeple, 2005:01-2017:12 arası Amerikan Doları, Euro ve Bist Teknoloji Endeksi verileri elde edilmiştir.

İslami Endekslerde Takvim Anomalisi: Ramazan Etkisi
Hidayet GÜNEŞ
Eugen Fama’nın oluşturmuş olduğu etkin piyasalar hipotezinin, takvim etkisinden kaynaklı piyasa getirisinde anomali göstermesi sonucuyla çelişmesi, bu konu üzerine yapılan çalışmalarda artışa neden olmuştur.

Yatırımcı Duyarlılığı ve Hisse Senedi Getirileri
Emine KAYA
Bu çalışmanın amacı, yatırımcı duyarlılığı ve hisse senedi getirileri arasındaki ilişkiyi tespit etmektir. Çalışmada kullanılan veriler aylık frekanstadır ve Haziran 1997-Eylül 2018 zaman aralığını kapsamaktadır.

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.