Mart 2019

Mart 2019
Yıl : 56
Sayı: 647

İç Kapak ve İçindekiler


Turizm, Ekonomik Büyüme, Ticari Açıklık ve Finansal Gelişme Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği
Müge MANGA, Esra BALLI
Bu çalışmada, ekonomik büyüme, ticari açıklık, turist sayısı ve finansal gelişme arasındaki uzun ve kısa dönemli ilişki 1963-2016 dönemi esas alınarak Türkiye ekonomisi için ARDL sınır testi yaklaşımı ve Varyans Ayrıştırması...

Türkiye’de Toplam Faktör Verimliliği, Ekonomik Büyüme ve İhracat Arasındaki İlişkinin Nedensellik Analizi
Onur ÖZDEMİR
Bu çalışmada, toplam faktör verimliliği, ekonomik büyüme ve ihracat arasındaki ilişki Türkiye ekonomisi için 1960-2014 döneminde Engle-Granger nedensellik analizi, Johansen eşbütünleşme testi ve hata düzeltme modeli aracılığıyla...

Bilişim Sistemlerindeki Gelişmelerin Türkiye’de E-Vergi Uygulamaları Üzerine Yansımaları Ve Değerlendirilmesi
Mustafa TAYTAK, Kadir VURAL
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) vergi tahsilat oranını yükseltmek, vergi maliyeti olarak görülen unsurları azaltmak ve vergiye gönüllü uyumun arttırılmasını sağlamak adına son dönemlerde bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişime...

Convergence of Crime in Turkey: Time Series Analysis with Accounting Structural Breaks
Dilek DURUSU ÇİFTÇİ, Gamze KARGIN AKKOÇ
This study examines the potential convergence in crime rates among 12 regions in Turkey for evaluating whether crime fighting socio-economic policies should be constructed at a national or regional level. Turkey’s aggregated crime data indicate that...

Finansal ve Politik Risk ile Borsa İstanbul (Bist) Yabancı Yatırımcı İşlem Hacmi Arasındaki İlişki
Cihan YILMAZ, Cebrail MEYDAN
Finansal piyasaların küreselleşme ve mali serbestleşme olgusuyla birlikte giderek gelişmesi, yabancı yatırımcıların portföy yatırımlarına açık hale gelmesine, piyasalar arasındaki etkileşimlerin ve hisse senedi piyasalarındaki işlem...

Türkiye Konut Sektörü Performans Analizi
Sema BAYRAKTAR
Bu çalışma Konut Fiyat Endekslerini kullanarak konut sektörünün performansını diğer finansal piyasalarla karşılaştırmayı amaçlamıştır.

Friedrich A. Von Hayek: Serbest Bankacılık ve Rekabete Dayalı Özel Para Sistemi
Coşkun Can AKTAN, Merve YOLAL EROĞLU
Serbest bankacılık, devletin para yaratma yetkisine tamamen son verilerek, paranın tıpkı herhangi bir mal gibi özel banka ve/veya finansal kurumlar tarafndan arz edilmesini öneren bir sistemdir.

Oecd Ülkelerinde Ekonomik Büyüme ve Çevre Kirliliğinin Sağlık Harcamaları Üzerine Etkisinin Analizi
Dilek ŞAHİN, Savaş DURMUŞ
Bu çalışmanın amacı, 1990-2014 dönemi arasında 21 OECD ülkesinde çevresel tahribatın ve ekonomik büyümenin sağlık harcamaları üzerindeki etkisini analiz etmektir.

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.