Aralık 2019

Aralık 2019
Yıl : 56
Sayı: 650

İç Kapak ve İçindekiler


BIST 30 ENDEKSİNİN RİSK PROFİLİ VE OPTİMAL PORTFÖY ANALİZİ
Mert URAL, Onur BAYRAM, Zakayo Samson KISAVA
Bu çalışmada, BIST 30 endeksinin risk profili Marjinal RMD analizi çerçevesinde incelenmiştir. Çalımanın temel amacı, ...

WHAT DO THE NEW TURKISH GDP SERIES IMPLY FOR ECONOMISTS?
Seçkin SUNAL, Senem ÇAKMAK ŞAHİN
In December 2016 TURKSTAT revised the national accounts system and announced the 2009-based GDP series in accordance with ESA- 2010. Accordingly, ...

YÖNETİŞİM KALİTESİ, JEOPOLİTİK RİSK VE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM İLİŞKİSİ: GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER ÖRNEĞİ
Dinçer DEDEOĞLU, Kaan ÖĞÜT, Ali PİŞKİN
1980'li yıllardan itibaren hız kazanan küreselleşmenin en önemli göstergelerinden birisi ülkelerarası doğrudan ....

AGGLOMERATION ECONOMIES IN TURKISH MANUFACTURING INDUSYRIES
Oya KENT
This study examines the geographic distribution of Turkish manufacturing industries ...

YATIRIM NAKİT AKIM KARARLILIĞI (YNAK) YOLUYLA İŞLETMELERİN FİNANSAL PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE BİST KAPSAMINDA ENERJİ SEKTÖRÜ İŞLETMELERİNDE UYGULANMASI
Hüseyin MERT, Eyüp YILDIRIM
Geçmişten günümüze tüm işletmelerin temel amacı kar etmek olduğu yaygın bir görüş olarak bilinmektedir. Günümüzde artan rekabet ...

BANKACILIK KIRILGANLIK ENDEKSİNİN LOGİT-PROBİT MODEL İLE ANALİZİ: TÜRKİYE UYGULAMASI
Murat AKKAYA, Lokman KANTAR
Bankaların istikrarlı bir şekilde faaliyetlerini sürdürebilmesi bir ekonomi için çok önemlidir. Ancak bazı dönemlerde bankalar...

TÜRKİYE'DE SANAYİLEŞME, KRİZ VE BÜYÜME İLİŞKİSİ: KALDORYEN BÜYÜME MODELİ ÇERÇEVESİNDE BİR İNCELEME
Ömer Tuğsal DORUK, Ahmet KARDAŞLAR
Post Keynesyen İktisat Okulu'nun önemli temsilcilerinden Nicholas Kaldor'un Büyüme Modeli olarak bilinen ...

İDARİ VE MALİ REFORMLARIN İKTİSADİ YANSIMALARI: 1903-1909 DÖNEMİNDE OSMANLI İMPARATORLUĞU VE TAHVİL FİYATLARI
Avni Önder HANEDAR, Mustafa ÇALIŞKAN
Çalışma, 1903 ve 1909 döneminde Osmanlı İmparatorluğu' nu etkisi altında bırakan ve kriz atmosferinde hayat bulan reformların ne derece ....

BİLGİ VERİCİ REKLAM, KARARSIZ SEÇMEN VE SEÇİMLER
Başak ALTAN
Bu çalışma seçim kampanyası fonlarının sıralı seçimlerde stratejik olarak nasıl dağıtılması gerektiğini incelemektedir. ...

AR-GE, VERGİ TEŞVİKLERİ VE EKONOMİK BÜYÜME: PANEL VAR YAKLAŞIMI
Onur POLAT
Bu çalışma Ar-Ge vergi teşvikleri, Ar-Ge harcamaları ve ekonomik büyüme ilişkisi Amerika Birleşik Devletleri, .....

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.