Haziran 2020

Haziran 2020
Yıl : 57
Sayı: 652

İç Kapak ve İçindekiler


THE ROLE OF DOLLARIZATION ON EXCHANGE RATE PASS-THROUGH IN EMERGING MARKETS: EVIDENCE FROM PANEL VAR MODEL
İbrahim Ethem GÜNEY, Abdullah KAZDAL, Muhammed Hasan YILMAZ
Exchange rate dynamics have been significant deteminant of inflation movements in emerging markets reading the ecxhange rate pass-through (ERPT)...

INTERNATIONAL TECHNOLOGY DIFFUSION AND PRODUCTIVITY CHANGE IN THE TURKISH MANUFACTURING SECTOR
Gülşah ÖZŞAHİN
Most new technologies are created in developed countries. In developing countries, contacts with the outside world, research and development (R&D)...

YATIRIMCI İRRASYONALİTESİ BAĞLAMINDA KRİPTO PARA PİYASASI
Esra BULUT, Seval AKBULUT BEKAR
Bu çalışmanın temel amacı, kripto para piyasasını yatırımcı irrasyonalitesi bağlamında inceleyerek, piyasanın sürü davranışı gösterip göstermediğini araştırmaktır...

TÜRKİYE'DE SAĞLIK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNE SINIR TESTİ YAKLAŞIMI
Taner TURAN
Bu çalışmada Türkiye'de sağlık ve ekonomik büyüme ilişkisi ARDL yaklaşımı kullanılarak incelenmektedir. Sağlık göstergesi olarak kişi başına sağlık harcamaları,...

ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF THE WELFARE STATE SPENDING: TURKEY AND EUROPEAN COUNTRIES
Dilek MURAT, Betül İNAM
Education, health and social protection expenditures, the total of which is considered as welfare state spending, are public expenditures with national significance in current times...

MONETARY POLICY SHOCKS AND EMPIRICAL ANOMALIES IN TURKEY
Oğuz TÜMTÜRK
This paper empirically investigates the effects of monetary policy shocks of a small open economy Turkey using a VAR approach. Orthogonal restrictions are formed...

REKABET KURULU'NUN BANKA KARTELİ KARARI SONRASI ZARAR VE TAZMİNAT HESAPLAMASI
Aydın ÇELEN
Rekabet Kurulu 2013 yılında 12 bankaya tarihinin en yüksek para cezasını vermiştir. Kurul bankaların mevduat, kredi ve kredi kartı hizmetleri pazarında faiz oranlarını...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.