Eylül 2020

Eylül 2020
Yıl : 57
Sayı: 653

İç Kapak ve İçindekiler


2008 KRİZİ SONRASI TÜRKİYE VE YÜKSELEN PİYASA EKONOMİLERİNDE BANKACILIK PERFORMANSI: CAMELS ANALİZİ İLE KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME
İlyas ÇELİK, Batu TUNAY
2008 finansal krizinin çok hızlı bir biçimde küresel ölçekte yayılması, birçok gelişmiş ülke ekonomisi ve finansal sisteminde ciddi sıkıntılar yaşanmasına neden olmuştur. Söz konusu...

HİZMET, SINAİ VE MALİ SEKTÖRLERE AİT DUYARLILIK BETALARININ KARŞILAŞTIRILMASI: BORSA İSTANBUL ÖRNEĞİ
Gözde TÜRKMEN MÜLDÜR, Önder UZKARALAR
Bu çalışma Türkiye pay piyasalarında yatırımcı duyarlılığının sistematik etkisinin sektörel farklılıklar gösterip göstermediğini; gösterdiği durumda, bu farkların yatırımcı duyarlılığı teorisinin öngördüğü...

THE RELATIONSHIP BETWEEN POLITICAL STABILITY, DEMOCRACY AND LONG RUN GROWTH: THE CASE OF SUB SAHARAN AFRICA
Adem GÖK
The aim of the study is to analyze the relationship between political stability, democracy and long run growth in Sub Saharan Africa. Panel vector auto regression model is employed to overcome...

ÖZEL SEKTÖR YATIRIMLARINI KAMU SEKTÖRÜ YATIRIMLARININ DIŞLAMA ETKİSİ: OECD ÜLKELERİ İÇİN DİNAMİK PANEL VERİ ANALİZİ
Eren ÇAŞKURLU, Serdar DUMLUPINAR
Ekonomik büyüme açısından gerekli olan yatırımların kamu sektörü ve özel sektör tarafından gerçekleştirilmesinde dışlama (crowding - out) ya da çekme (crowding - in) etkisi...

SEKTÖREL CO2 EMİSYONLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ: GELECEK-11 ÜLKELERİ ÖRNEĞİ
Aslı ÖZPOLAT
Bu çalışmada Gelecek-11 ülkeleri için 1990-2014 yılları arasında çevresel kaliteyi belirleyen faktörlerin sektörel olarak incelenmesi ve sektörel Çevresel Kuznets eğrisinin belirlenmesi...

ESTIMATING THE YIELD CURVE FOR SOVEREIGN BONDS: THE CASE OF TURKEY
Arhan S. ERTAN, Cenk C. KARAHAN, Teoman S. TEMUÇİN
In this study, we estimate the yield curves for Turkish sovereign bond market for each month of the 2005-2018 period utilizing two common methods used in the literature; namely...

FINANCE, GROWTH AND INCOME DISTRIBUTION
İpek TEKİN, Mehmet Fatih CİN
The study primarily aims to discuss the direct and growth-based indirect theoretical effects of financial capitalism on income inequality. The study secondly aims to investigate...

ARE THE REGULATIONS IN FORCE IN LINE WITH THE DEVELOPMENT OF ICT?
Selda GÖRKEY, İrem YALKI BERKER
This study aims to examine whether the existence of Information and Communication Technologies (ICT) regulations in force are parallel to ICT development levels in economies...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.