Eylül 2021

Eylül 2021
Yıl : 58
Sayı: 657

İç Kapak ve İçindekiler


AB ÜLKELERİ ve TÜRKİYE’DE DOLAYLI ve DOLAYSIZ VERGİLERİN GELİR DAĞILIMI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: PANEL VERİ ANALİZİ
Gülsüm Gürler HAZMAN, Yunus Emre YAYLA, Aysun KARAMIKLI
1929 krizi sonrası devletin ekonomiye müdahalesi anlayışının hâkim olması ile birlikte devlet ekonomik ve sosyal fonksiyonlar kazanmıştır. Devlet, sosyal fonksiyonu gereği gelir dağılımı adaletini sağlamaya çalışmakta ve bunun için...

HAVADA KRİZ: KOVİD-19 PANDEMİSİNİN HAVAYOLLARI PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ÇOK BOYUTLU ANALİZİ
Kasım KİRACI, Veysi ASKER
Bu çalışmanın amacı Kovid-19 salgınının havayolları üzerindeki etkisinin çok boyutlu olarak analiz edilmesidir. Çalışma kapsamında 2018-2020 dönemi çeyreklik verileri kullanılmıştır. Çalışmada Kovid-19 pandemisinin etkisini çok...

KRİZ DÖNEMİNDE ALTIN, PAY PIYASASI, FAİZ VE DÖVİZ KURU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN VAR MODELİYLE İNCELENMESİ: 2007-2008 KÜRESEL KRİZİNİN ETKİSİNDEKİ TÜRKİYE İÇİN BİR UYGULAMA
Alibey KUDAR
Kriz dönemlerinde makroekonomik değişkenler arasındaki ilişki daha fazla önem arz etmektedir. Makroekonomik verilerdeki istikrarsızlıklar, finansal piyasaların kırılganlığını arttırmakta,...

INTEREST RATES, HOUSEHOLD PORTFOLIO CHOICE AND ASSET PRICE CYCLES
Serçin ŞAHİN, Kaan İ. ÖĞÜT
The idea that low interest rates are the primary cause of fluctuations in output and price levels through credit expansion has long been argued in the literature. However, the monetary policy framework, composed of low interest rates and quantitative...

LOWER PARTIAL MOMENT AND EQUITY RETURNS IN BORSA ISTANBUL
A. Doruk GUNAYDIN
This paper investigates the relation between lower partial moment and future equity returns in Borsa Istanbul. Univariate analysis based on equal- and value-weighted portfolio returns reveal a significantly negative relation between lower partial moment...

STOCK FUTURES MARKET EFFICIENCY AND PRICE DISCOVERY ROLE IN TURKEY
Z. Göknur BÜYÜKKARA
This study analyzes short-run and long-run relations with Johansen cointegration and Vector Error Correction Model (VECM) using Borsa İstanbul BİST 30 index daily closing spot and futures prices within the period of August 1, 2013 to July 15, 2016....

KAMU HARCAMA ALT KALEMLERİ VE YOLSUZLUK İLİŞKİLERİ
Rabia EFEOĞLU, Ömer Selçuk EMSEN
Yolsuzluk olgusunun temelinde kamusal kaynaklara dayalı sebepsiz zenginleşme bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, ulaşılabilir veri setine sahip 17 ülkede 2010-2018 dönemi için kamu harcamalarının yolsuzluk üzerindeki etkisini analiz etmektir....

KORKU İNDEKSİ (VIX) İLE PETROL VE ALTIN FİYATLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN AMPİRİK BİR ANALİZİ
İsmail KAVAZ, Fatih CEYLAN, Mustafa ÜNLÜ
Finansal piyasalarda alınan kararları etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bu faktörlerden birisi de korku indeksidir. Oynaklık indeksi olarak da bilinen bu parametre karar alıcıların piyasadaki hareketlerine yön vermektedir. Bu bağlamda,...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.