FİNANS POLİTİK & EKONOMİK YORUMLAR DERGİSİ                                                                      50. Yılında      www.ekonomikyorumlar.com.tr
  
Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi  50 yıldır aylık olarak yayın yapan hakemli bir dergidir.

   
   
   
   
   Kasım 2008
   Yıl     : 45
   Sayı : 525
   
   
   
  İç Kapak ve İçindekiler

1. Yurt Dışı Borsaların Türkiye Borsasına Sektörel Bazda Etkisi: Asimetrik Eş Bütünleşme ve Hata Düzeltme Modeli
Nükhet DOĞAN, Yeliz YALÇIN
Finansal piyasaların birlikte hareketi yatırımcıların gerek portföy çeşitlendirmelerinde gerekse fiyat belirleyicilerinin karar aşamalarında oldukça önemli bir bilgidir... Devamı>>

2. Türk Mobil Telekomünikasyon Hizmetlerinde Yeni Firmaların Piyasaya Girişi ve Regülasyon Sorunları
Mehmet KARAÇUKA, Recep KÖK
Enformasyonun üretim sürecinin önemli bir girdisi olduğu günümüz ekonomilerinde telekomünikasyon şebekeleri enformasyona dayalı üretimin alt yapısını oluştururken, bu piyasalarda sunulan hizmetlerin ekonomideki yeri de önemli düzeylere ulaşmaktadır... Devamı>>

3. Avrupa Birliği Sürecinde Türk Demir Çelik Sektörünün Rekabet Gücü Üzerine Bir Anket Çalışması
Turhan KORKMAZ, Engin AKMAN
Türk demir çelik sektörü, ekonomik büyüme ve yatırımlara bağlı olarak hızla gelişmektedir. 2002 yılından itibaren Çin başta olmak üzere gelişmekte olan ülkelerde yaşanan aşırı talep artışı, sektörde yaşanan şirket birleşmeleri, sektörün mülkiyet yapısının kamudan özel sektöre geçmesi gibi gelişmeler bu süreci etkilemektedir... Devamı>>

4. Gibrat Yasasının Türkiye İmalat Sanayi İşletmelerinin Büyümeleri İçin Geçerliliğinin Sınanması
Ömer İSKENDEROĞLU, Hatice DOĞUKANLI, Mehmet ÖZMEN
Bu çalışmanın amacı, Gibrat Yasasının İstanbul Sanayi Odası (İSO) 1000 imalat sanayi işletmeleri üzerinde geçerli olup olmadığını incelemektir... Devamı>>

5. Hisse Senedi Piyasalarında Eş Bütünleşme Analizi
Mahmut KARĞIN
Bu çalışmada Türkiye’nin uluslararası çeşitlendirme fırsatları açısından konumunun ve Avrupa, Amerika ve Asya/Pasifik ülkeleri ile arasındaki finansal entegrasyon düzeyinin araştırılması amaçlanmıştır ... Devamı>>

6. Otomobil Seçiminde Etkili Olan Hedonik ve Rasyonel Yararlar Demografik Faktörlere Göre Değişiklik Gösteriyor Mu? Van İli Uygulaması
Reha SAYDAN
Bu çalışmanın amacı, sağladığı bir çok fayda ile birlikte bir yatırım aracı olarak da düşünülen ve dünyada ev dışında parasal olarak en geniş hacimli satın alma miktarını oluşturan otomobilin seçiminde tüketicileri harekete geçiren rasyonel ve hedonik yararların neler olduğu ve güdeleyici unsurlar olarak kabul edilen bu yararlara atfedilen önem düzeyinin tüketicilerin demografik özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemektir... Devamı>>

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.
 

 


editördenYorumGÜNDEMbu ayki sayIGeçmiş sayIlarMakale Gönderimiabonelik

 

Abonelik Kampanyası

  Yeni abone olacak veya aboneliğini yenileyecek akademisyen ve öğrencilerimize özel olarak % 35 indirim uygulanacak olup yıllık 12 sayının abone bedeli 100 TL’ye indirilmiştir.

 

 Bu fırsattan faydalanınız.