FİNANS POLİTİK & EKONOMİK YORUMLAR DERGİSİ                                                                      50. Yılında      www.ekonomikyorumlar.com.tr
  
Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi  50 yıldır aylık olarak yayın yapan hakemli bir dergidir.

   
   
   
   
   Ocak 2010
   Yıl     : 47
   Sayı : 539
   
   
   
  İç Kapak ve İçindekiler

1. Terörizmin Makroekonomik Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme
Hüseyin AĞIR, Muhsin KAR
Ulusal ve uluslararası terör eylemlerindeki artış ve bunlara karşı alınan önlemler, terörizmin ekonomik etkilerinin yakından incelenmesine yol açmıştır ...Devamı>>

2. Yeni Gelişen Ülkeler ve Orijinal Günah Sorunu
Nejla ADANUR AKLAN
Yeni gelişen ülkelerde finansal krizleri borçların parasal bileşimine ve vade yapısına bağlayan bir literatür gelişmiştir. Yeni gelişen ülkelerin ağırlıklı olarak kısa vadeli veya yabancı para cinsinden borçlanmaları, bir yandan borçların para ve vade bileşimini, diğer yandan ulusal ve uluslararası piyasalardan ulusal para birimi cinsinden borçlanamamanın nedenlerini öne çıkarmıştır (Orijinal Günah Sorunu) ... Devamı>>

3. Kısa Vadeli Faiz Oranlarının Dolar Kuru Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği (2001:03-2009:07)
Hüseyin ÖZER, Taha Bahadır SARAÇ
TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası), Şubat 2001’deki ekonomik krizin ardından enflasyon
hedeflemesi rejimini benimsemiştir ve kısa vadeli faiz oranlarını para politikası aracı olarak kullanmaya başlamıştır. Fakat enflasyon ile mücadele noktasında toplam talebin kontrol edilmesine öncelik verilmesi nedeniyle ilgili dönemin büyük bir bölümünde kısa vadeli faiz oranlarının yüksek düzeylerde belirlenmesi tercih edilmiştir ... Devamı>

4. Yerli Kurumsal Yatırımcılar ve Sermaye Piyasalarının Gelişimi: İMKB Üzerinde Bir Uygulama
Serkan Yılmaz KANDIR
Kurumsal yatırımcılar, tasarrufları küçük yatırımcılar adına kolektif biçimde ve belirli hedefler doğrultusunda yöneten uzmanlaşmış finansal kurumlardır... Devamı>>

5. Pamukkale’deki Yöre Halkının Turizmin Ekonomik Etkilerini Algılamalarına Yönelik Tutumları
Serkan BERTAN
Bu çalışmada, Pamukkale destinasyonunda yaşayan katılımcıların, aile üyelerinin turizmde yer alıp almamasına, iş kategorilerinin turizmle ilgili olup olmamasına ve öğrenim durumlarına göre bölgede turizmin ekonomik etkilerine yönelik algılamaları incelenmiştir ... Devamı>>

6. Algılanan Hasta Tatmininin Değerlendirilmesi: Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Hastanesi Poliklinik Hastaları Üzerine Bir Araştırma
Mehmet TOP, Demet ÜNALAN, Tülin FİLİK, Fevziye ÇETİNKAYA
Bu araştırmada Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Hastanesi polikliniklerinden 2006 yılında ayaktan sağlık hizmeti alan erişkin hastaların algılanan hasta tatmin düzeylerini belirlemek, hastaların hasta tatmin düzeylerinin bazı özelliklere göre anlamlı ...Devamı>>

 

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.editördenYorumGÜNDEMbu ayki sayIGeçmiş sayIlarMakale Gönderimiabonelik

 

Abonelik Kampanyası

  Yeni abone olacak veya aboneliğini yenileyecek akademisyen ve öğrencilerimize özel olarak % 35 indirim uygulanacak olup yıllık 12 sayının abone bedeli 100 TL’ye indirilmiştir.

 

 Bu fırsattan faydalanınız.