FİNANS POLİTİK & EKONOMİK YORUMLAR DERGİSİ                                                                      50. Yılında      www.ekonomikyorumlar.com.tr
  
Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi  50 yıldır aylık olarak yayın yapan hakemli bir dergidir.

                   ISSN 1307-7112

   
   
   
   
   Eylül 2010
   Yıl     : 47
   Sayı : 547
   
   
   
  İç Kapak ve İçindekiler

1. Enerji Fiyat Değişmelerinin Ulusal Rekabet Gücü Üzerine Etkisi: Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü Üzerine Ampirik Bir İnceleme
Aziz BOSTAN, Serap ÜRÜT KELLECİ
Bu çalışmanın amacı, üretim sürecinin temel girdisini temin eden enerji fiyatlarının ülkelerin rekabet gücü üzerindeki etkisini araştırmaktır. Çalışmanın ilk aşamasında, rekabet gücüne ilişkin temel tanımlamalar yapılmış, daha sonra rekabet gücü göstergeleri hakkında bilgi verilmiştir ...Devamı>>

2. Ekonomik Büyüme, Beşeri Sermaye ve İhracat: Nedensellik Analizi, 1928-2006
Bilal SAVAŞ
Bu makale eşbütünleşme ve hata düzeltme modellerini kullanarak, Türkiye’de 1928-2006 döneminde ekonomik büyüme, beşeri sermaye stoku ve ihracat arasındaki nedensellik ilişkisini incelemektedir...Devamı>>

3. Hizmet Kalitesi Ölçümüne Yönelik Değerleme ve E Hizmetlerde Bir Ampirik Araştırma
Ahmet ŞEKERKAYA
Sektörde önemli bir paya sahip olan hizmetler; teknolojik gelişmeler paralelinde e hizmetlerinde katkısıyla farklı bir boyut kazanmıştır ... Devamı>>

4. Sosyal Piyasa Ekonomisinin Günümüz Koşullarında Rekabet Edebilirliği Üzerine Bir Değerlendirme
Ömer ŞANLIOĞLU
2. Dünya Savaşı sonrasından itibaren Almanya’da uygulanan sosyal piyasa ekonomisi başarılı bir iktisat politikası modeli olarak değerlendirilmektedir... Devamı>>

5. Kredili İşlemler ve Küresel Kriz Açısından İMKB’de Açığa Satış İşlemleri
Yener COŞKUN
ABD sermaye piyasalarında gerçekleştirilen riskli borsa işlemlerinin krizin nedenleri arasında gösterilmesi, söz konusu işlemlerin mercek altına alınmasına neden olmuştur. Bu kapsamda ABD ve İngiltere başta olmak üzere; spekülatif olduğu düşünülen açığa satış işlemlerinin birçok ülkede yasaklandığı görülmüştür ... Devamı>>

6. Çalışanların Öfke Duyguları ve İfade Şekilleri: Sağlık Sektöründe Bir Uygulama
A. Sinan ÜNSAR, Nuray ÇAPKIN
Öfke, günlük hayatta yaşanan bir süreç olarak değerlendirildiğinde bir çok olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Öfkeli olan bir birey öfke anında normalken sergilemeyeceği davranışları gerçekleştirmekte veya söylemeyeceği sözleri sarf etmektedir ...Devamı>>

7. Türkiye’de Yaşanan Kasım 2000 ve Şubat 2001 Krizlerinin Bankacılık Sektörü Üzerindeki Etkisinin Değerlendirmesi
Emine FIRAT
Ülkeleri krize götüren ekonomik dengesizlikler arasında; cari işlemler açığı, dış ticaret bilançosu açığı, yüksek enflasyon, kur politikaları, ulusal paranın aşırı değerlenmesi, kamu finansman açığı gibi makro ekonomik nedenler sayılabilir....Devamı>>


Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.


editördenYorumGÜNDEMbu ayki sayIGeçmiş sayIlarMakale Gönderimiabonelik

 

Abonelik Kampanyası

  Yeni abone olacak veya aboneliğini yenileyecek akademisyen ve öğrencilerimize özel olarak % 35 indirim uygulanacak olup yıllık 12 sayının abone bedeli 100 TL’ye indirilmiştir.

 

 Bu fırsattan faydalanınız.