FİNANS POLİTİK & EKONOMİK YORUMLAR DERGİSİ                                                                      50. Yılında      www.ekonomikyorumlar.com.tr
  
Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi  50 yıldır aylık olarak yayın yapan hakemli bir dergidir.

                   ISSN 1307-7112

   
   
   
   
   Eylül 2014
   Yıl     : 51
   Sayı : 595
   
   
   
  İç Kapak ve İçindekiler

1. Türkiye’de Uygulanan Orta Vadeli Programın Ödemeler Dengesi Tahminleri Doğrultusunda Performansının Analizi
Osman Nuri ARAS, Eren ERDOĞAN, Rukiye KÖK
Uzun dönemi gerektiren yatırım harcamalarını da kapsayacak şekilde sosyal sorumluluklarını yerine getirmek isteyen ülkeler, klasik bir yıllık bütçe uygulaması yerine çok yıllı bütçeleme uygulamasına geçmişlerdir...

2. Hastane İşletmelerinde Faaliyet Tabanlı Maliyetleme ile Zamana Dayalı Faaliyet Tabanlı Maliyetlemenin Karşılaştırması
Hilmi KIRLIOĞLU, Bedia ATALAY
Hastane işletmelerinin sürekliliği, başarılı yönetim kararlarına, başarılı yönetim kararları da doğru maliyet bilgisine bağlıdır...

3. Serbest Ticaret ve Endüstriyel Yoğunlaşma İlişkisi: Türkiye İmalat Sanayi Üzerine Bir İnceleme
Gonca AKGÜN GÜNGÖR
Ülkelerin dış ticaretinin önündeki engelleri kaldırarak serbestleşme girişimlerini arttırmasıyla, firmalar, uluslararası ticaretten kazanç sağlayabilmek için kıyasıya bir rekabetle yüzleşmek zorunda kalmıştır...

4. Amerikan Merkez Bankası (Fed)’nın Oluşumu, Tarihsel Seyri, İşleyişi ve Küresel Etkinliği
Güneş YILMAZ, Yalçın ALGANER
Amerika Birleşik Devletleri’nin merkez bankası olarak bilinen Federal Rezerv Sistemi (Federal Reserve System –FED), ülkenin para politikasını yönetir ve bu bağlamda, ABD mali ...

5. Konaklama İşletmelerinde Personel Planlamasına Yönelik Bir Model Önerisi
Hakan BAKAN
Günümüzde insanların gelir seviyesinde meydana gelen artışlar, boş zamanlarının çoğalması, çalışma yorgunluğunu gidermek için dinlenme ortamlarına ihtiyaç duymaları, eğlenceye olan ilgilerinin artması, teknoloji ve küreselleşme sonucunda seyahatlerin artması turizm endüstrisi içerisinde yer alan konaklama işletmelerini daha işlevsel ve önemli bir konuma getirmiştir...

6. Özelleştirmelerin Devlet Mülkiyetindeki Havayollarına Etkisi
Haşmet GÖKIRMAK
Giderek artan özelleştirmeler ve yoğun rekabet ortamında, devlet kontrolündeki havayolları şirketlerinin birçoğu kar etmemektedir. Şirketler üzerindeki devlet mülkiyeti ciddi bir ikilem yaratmaktadır. Bir yandan, devlet mali desteği ile bu havayollarının birçoğunun ayakta ...

7. Bilgi Toplumunun Temel Paradigmaları Çerçevesinde Yaşam Boyu Eğitim ve İstihdam Edilebilirlik
Hasan YÜKSEL
Bilgi çağı ya da dijital çağ olarak nitelendirdiğimiz son yüzyılda bilinen gerçeklikler kısa sürede eskimekte, bugün doğru olarak bilinen bir bilgi çok kısa bir zaman diliminde güncelliğini kaybetmektedir. Bireyler ve toplumun geleceği, ekonomik kalkınması açısından bu dönemin belki de en önemli özelliği bilginin öğrenilmesi noktasında yenilenme ve güncellenme kavramının ön plana çıkmasıdır...


Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.


editördenYorumGÜNDEMbu ayki sayIGeçmiş sayIlarMakale Gönderimiabonelik

 

Abonelik Kampanyası

  Yeni abone olacak veya aboneliğini yenileyecek akademisyen ve öğrencilerimize özel olarak % 20 indirim uygulanacak olup yıllık 12 sayının abone bedeli 200 TL’ye indirilmiştir.

 

 Bu fırsattan faydalanınız.