FİNANS POLİTİK & EKONOMİK YORUMLAR DERGİSİ                                                                      50. Yılında      www.ekonomikyorumlar.com.tr
  
Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi  50 yıldır aylık olarak yayın yapan hakemli bir dergidir.

                   ISSN 1307-7112

   
   
   
   
   Mart 2015
   Yıl     : 52
   Sayı : 601
   
   
   
  İç Kapak ve İçindekiler

1. Türkiye ve Orta Asya Cumhuriyetleri İmalat Sanayi Ticaretinin Analizi
Ahmet ŞAHİN, Melih ÖZÇALIK
Ülke ekonomilerinin tarımsal yapıdan sanayi yapısına geçiş aşamaları daha çok sanayi kesiminin ilk aşaması olan montaj sanayi ile başlamıştır. Dış ülkelerden ucuza tedarik edilen ara malı ve yatırım malı gibi sanayi sektörünün temeli niteliğinde olan mal ve hizmetlerin ülke içerisinde üretilmeye başlanması gelişen sanayinin önemli adımlarından birisi olarak gösterilmektedir...Devamı>>

2. Bulanık Kümeleme Analizi Kullanarak Türkiye’yi Ziyaret Eden Yabancı Turistlerin Profillerinin Belirlenmesi
Muhammet Oğuzhan YALÇIN, Nevin GÜLER DİNCER
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’yi ziyaret eden yabancı turistlerin bazı sosyo-ekonomik değişkenler açısından milliyetlerine göre kümelemek ve böylece Türkiye’yi ziyaret eden yabancı turist profilini ve benzer turist profiline sahip ülkeleri ortaya koymaktır... Devamı>>

3. Türkiye’de Konut Fiyatları Dinamiklerinin Dalgalanma Etkisi Hipotezi Çerçevesinde Analizi
Sinem Güler KANGALLI UYAR, Nihal YAYLA
Çalışmada Türkiye’deki 26 bölge düzeyi için bölgesel konut fiyatlarında “dalgalanma etkisi” hipotezinin geçerliliği Merkez Bankası Veri Dağıtım Sistemi’nden elde edilen aylık (2010Ocak1- 2014Ocak1), üçer aylık (2010Q1-2014Q1) ve yıllık frekanstaki (2010-2014) konut fiyat endeksi veri setleri için incelenmektedir...Devamı>>

4. Türkiye’de İşletme Bölümlerinde Üretim/İşlemler Yönetimi Alanında Çalışan Öğretim Üyelerinin Bilimsel Yayın Performansının Türkiye Geneli ile Karşılaştırılması
Bülent ÇEKİÇ, Mine ÖMÜRGÖNÜLŞEN
Bu çalışma, Türk Üniversitelerinin İşletme Bölümlerinde Üretim/İşlemler Yönetimi (ÜİY) alanında çalışan öğretim üyelerinin bilimsel yayın performansını belirlemeyi amaçlamaktadır... Devamı>>

5. Türkiye’de Eğitimin Bireysel Getirisi: 1988-2008
Ozan BAKIŞ
Bu çalışmada Türkiye’de eğitimin bireysel getirisinin zaman içindeki değişimi dünya ülkeleri ile kıyaslamalı olarak ele alınmıştır... Devamı>>

6. Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksi’nde Yer Alan İmalat İşletmelerinin Etkinlik Değerleri ile Kurumsal Yönetim Notlarının Karşılaştırılması
Ahmet Selçuk DİZKIRICI, Filiz KONUK, Bayram TOPAL
Bu çalışma işletmeler için kurumsal yönetim ilkelerine uyumu ifade eden kurumsal yönetim notları ile işletmelerin etkinlik değerleri arasında bir ilişki olup olmadığını eğer mevcut ise bunun ne derece anlamlı olduğunu test etmek amacıyla yapılmıştır... Devamı>>


Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.


editördenYorumGÜNDEMbu ayki sayIGeçmiş sayIlarMakale Gönderimiabonelik

 

Abonelik Kampanyası

  Yeni abone olacak veya aboneliğini yenileyecek akademisyen ve öğrencilerimize özel olarak % 20 indirim uygulanacak olup yıllık 12 sayının abone bedeli 200 TL’ye indirilmiştir.

 

 Bu fırsattan faydalanınız.