FİNANS POLİTİK & EKONOMİK YORUMLAR DERGİSİ                                                                      50. Yılında      www.ekonomikyorumlar.com.tr
  
Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi  50 yıldır aylık olarak yayın yapan hakemli bir dergidir.

                   ISSN 1307-7112

   
   
   
   
   Nisan 2015
   Yıl     : 52
   Sayı : 602
   
   
   
  İç Kapak ve İçindekiler

1. Avrupa'da Bağımsız Denetimde Mevzuat Açısından Gelişmeler ve Türkiye Yansımaları
Kıymet TUNCA ÇALIYURT, İffet GÖRKEY KESİMLİ
Bağımsız denetimin amacı, finansal tabloların güvenilirliği hakkında görüşe varmak, bu görüşü ilgi duyan taraflarla paylaşmaktır. Malî tablolarda yer alan bilgilerin karar vericiler tarafından en iyi şekilde ve süratle kullanılabilmesi için bu tabloların anlaşılabilir, ihtiyaca uygun, güvenilir, karşılaştırılabilir olması, zamanında düzenlenmesi gerekir...Devamı>>

2. Türkiye’de Sayıştayın Düzenlilik Denetimi: Genel Bir Bakış
Mehmet ELA, Can Mustafa TÜRKYENER
Kamu harcamalarının kapsam ve niteliği ile demokraside yaşanan gelişmeler, kamu yönetimi anlayışında ve Sayıştay denetiminde revizyonu her ülke için zorunlu kılmıştır. Bu durum Türkiye’de de yankısını bulmuştur... Devamı>>

3. Türkiye’de İç Denetimde Dış Kaynak Kullanımı: Bir Literatür Taraması
Sinem ATEŞ
İç denetimin yıllar içerisinde değişen rolü ve nihayetinde kurumlar için temel fonksiyonlardan biri haline gelmesi, kurumları iç denetim fonksiyonlarının verimliliği ve etkinliği konusunda daha çok düşünmeye sevk etmektedir. İç denetimde dış kaynak kullanımı, kurumların bu amaçla irdelemesi gereken önemli bir husustur...Devamı>>

4. COSO İç Kontrol Modeli ve Kontrol Ortamı
Hasan TÜREDİ, Gencay KARAKAYA
Teknolojik ve iktisadi gelişmeler, daha uzun iş süreçlerinin daha çok personel ile gerçekleştiği, hiyerarşik olarak daha iç içe geçmiş yapıların oluştuğu, karmaşık işletme yapılarının ortaya çıkmasına sebep olmuştur... Devamı>>

5. Temiz Toplum İçin Bağımsız Denetim ve Kalite Sorunu
Işın ÇELEBİ, Coşkun GÜLEN, Göksel GENÇASLAN, Yüksel GÜLEÇ
Bu çalışmada bilimsel ve teknolojik devrimin şekillendirdiği ortamda Türkiye’de ve dünyada bağımsız denetimin yeni ekonomik gelişmeler ve demokrasi içindeki önemi ile temiz toplum için gerekliliği anlatılmaya çalışılmıştır... Devamı>>

6. İç Denetimin Fonksiyonları ve Katma Değeri
Gürdoğan YURTSEVER
İç denetim, bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güder. İç denetimin güvence ve danışmanlık şeklinde iki temel fonksiyonu bulunmaktadır... Devamı>>


Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.


editördenYorumGÜNDEMbu ayki sayIGeçmiş sayIlarMakale Gönderimiabonelik

 

Abonelik Kampanyası

  Yeni abone olacak veya aboneliğini yenileyecek akademisyen ve öğrencilerimize özel olarak % 20 indirim uygulanacak olup yıllık 12 sayının abone bedeli 200 TL’ye indirilmiştir.

 

 Bu fırsattan faydalanınız.