FİNANS POLİTİK & EKONOMİK YORUMLAR DERGİSİ                                                                      50. Yılında      www.ekonomikyorumlar.com.tr
  
Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi  50 yıldır aylık olarak yayın yapan hakemli bir dergidir.

                   ISSN 1307-7112

   
   
   
   
   Kasım 2015
   Yıl     : 52
   Sayı : 609
   
   
   
  İç Kapak ve İçindekiler

1. Türk Bankacılık Sisteminde Basel Kriterleri
Oğuz YILDIRIM
Finansal piyasaların zaman içerisinde büyümesi ve gelişmesi sonucunda, artan ürün çeşitliliği ile birlikte, bu piyasalarda risk hacmi artmış, finans sistemi riskli hale gelmiş ve bir dizi finansal kriz meydana gelmiştir...Devamı>>

2. Servqual Hizmet Kalitesi Boyutları ile Banka Sadakati Arasındaki İlişki Üzerine Bir Yapısal Eşitlik Modeli: Ankara Örneği
Erkan ARI, Veysel YILMAZ, Esma Nur DIŞBUDAK
Çalışmada, banka müşterilerinin bankalara ilişkin memnuniyet ve sadakatlerini etkileyen faktörler arasındaki ilişkinin Servqual hizmet kalitesi boyutları kullanılarak ve bir Yapısal Eşitlik Modeli (YEM) yardımıyla ortaya konulması amaçlanmıştır... Devamı>>

3.TOKİ'nin Konut Üretmesinin İktisadi Etkinlik Açısından Değerlendirilmesi ve Bir Model Önerisi
Ali Osman SOLAK
TOKİ, Türkiye'nin sosyal konut ihtiyacını karşılamak amacıyla, 2003 yılından itibaren konut üretimine ağırlık vermiştir. Özel sektörün ağırlıklı olduğu ve rekabetçi piyasa mekanizmasının büyük ölçüde işlediği konut sektöründe, TOKİ'nin konut üretimi yolu ile piyasaya ...Devamı>>

4. GTürkiye, Dünya Turizm Sektörü İçerisinde Bir Belirleyici mi, Yoksa Bir Taşıyıcı mı?
Zeki AKINCI, Nedim YÜZBAŞIOĞLU
Ekonomik ve sosyal bir olgu olan turizm, günümüzde dünyanın en hızlı büyüyen sektörlerinden biri haline geldi. Özellikle Türkiye gibi ... Devamı>>

5. Elektronik Ağızdan Ağıza İletişimin Tüketici Satın Alma Kararlarına Etkisi
Belgin BAHAR
Ağızdan ağıza iletişim tüketici davranışları üzerinde önemli bir rol oynamaktadır. Günümüzde iletişim teknolojileri sayesinde, ürünler hakkındaki bilgi arayışı ve paylaşımı sadece ... Devamı>>

6. G20 Ülkeleri Arasında Yenilenebilir Enerji Tüketiminin Threshold Etkileri: TAR Yaklaşımında Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Asimtotik ve Bootstrap Testi
İbrahim DOĞAN, Nurgün TOPALLI, Nadide Sevil HALICI TÜLÜCE
Yenilenebilir enerji ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki iktisat yazınında en cazip konulardan biridir... Devamı>>


Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.


editördenYorumGÜNDEMbu ayki sayIGeçmiş sayIlarMakale Gönderimiabonelik

 

Abonelik Kampanyası

  Yeni abone olacak veya aboneliğini yenileyecek akademisyen ve öğrencilerimize özel olarak % 20 indirim uygulanacak olup yıllık 12 sayının abone bedeli 200 TL’ye indirilmiştir.

 

 Bu fırsattan faydalanınız.