FİNANS POLİTİK & EKONOMİK YORUMLAR DERGİSİ                                                                      50. Yılında      www.ekonomikyorumlar.com.tr
  
Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi  50 yıldır aylık olarak yayın yapan hakemli bir dergidir.

                   ISSN 1307-7112

   
   
   
   
   Mart 2016
   Yıl     : 53
   Sayı : 613
   
   
   
  İç Kapak ve İçindekiler

1. 2005-2015 Arası Dönemde Türkiye’de Büyüme-İşsizlik İlişkisi ve Arz-Talep Şoklarının Rolü
Ozan EKŞİ
Bu çalışmada ilk olarak 2005-2015 arası dönemde Türkiye’de ekonomik büyüme ile işsizlik oranı arasındaki ilişki incelenmiştir...Devamı>>

2. Türkiye’deki İşletme Gruplarına Bağlı İşletmeler ile Diğer İş Örgütlerinin Başarımlarının Karşılaştırılması: Boylamsal Bir Analiz
Serkan DİRLİK, Tufan KIZILTUĞ
Bu çalışmada, Türkiye’de faaliyet gösteren işletme grubuna bağlı işletmeler ile diğer iş örgütü türlerinin başarımları karşılaştırılmıştır... Devamı>>

3. Şirketlerin Temettü Dağıtımının, Asimetrik Bilgi Varlığında İşaret Olarak Değerlendirilmesi
İdil Özlem KOÇ
Şirketlerin yöneticileri ile mevcut ya da potansiyel yatırımcıları arasında asimetrik bilginin olması durumunda, yöneticiler şirketlerinin durumunun iyi olduğu bilgisini yatırımcıya iletmek için temettü dağıtımını bir iletişim aracı olarak kullanır...Devamı>>

4. Türkiye’de Kanser Hastalığının Bütçeye Getirdiği Yük Bakımından Tarama ve Tedavi Edici Sağlık Harcamalarının Karşılaştırılması
Rıdvan KARACAN, Zişan KILIÇKAN
Kanser son yıllarda büyük artış göstermiştir. Ölüme sebebiyet veren hastalıklar arasında neredeyse ilk sırayı almıştır. Kanser ilk evrelerinde teşhis edildiği takdirde ilerlemiş haline göre tedavisi kolay ve az maliyetli bir hastalıktır... Devamı>>

5. Finansal Serbestleşmenin Türkiye
Ekonomisi Üzerindeki Etkileri
Abdullah ÖZDEMİR, Remziye DALKILIÇ
Bu çalışmanın amacı, 1980 yılından itibaren Türkiye’de uygulanmaya başlayan finansal serbestleşme politikalarının, Türkiye ekonomisinde meydana getirdiği değişiklikleri incelemektir. Bretton Woods sisteminin çökmesinden ... Devamı>>

6. İçerdiği Faaliyet Gruplarına Göre Türkiye’deki Yaratıcı Endüstri Üzerine Bir Çalışma
Atilla YARDIMCI
Bu çalışmada, DCMS tarafından yapılan sınıflama kullanılarak, Türkiye’deki yaratıcı endüstrinin içerdiği faaliyet gruplarına göre yapısı ve 2009 ile 2013 yılları arasındaki gelişimi incelenmiştir... Devamı>>

7. Bireysel Yatırım Tercihlerinde Risk Faktörünün Önemi; Manisa İli Yatırımcı Profili Analizi
Cüneyt Yenal KESBİÇ, Mehmet YİĞİT
Bireyler tarafından verilecek olan finansal yatırım kararları, çok değişkenli bir karar alma sürecini ifade eder. Bu aşamada bireyin yatırımlarını etkileyen demografik özellikleri, ekonomik koşulları, içinde bulundukları sosyal-kültürel ortam ve ekonomik gelişmelere ilişkin bilgi seviyeleri önem kazanmaktadır... Devamı>>


Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.


editördenYorumGÜNDEMbu ayki sayIGeçmiş sayIlarMakale Gönderimiabonelik

 

Abonelik Kampanyası

  Yeni abone olacak veya aboneliğini yenileyecek akademisyen ve öğrencilerimize özel olarak % 20 indirim uygulanacak olup yıllık 12 sayının abone bedeli 200 TL’ye indirilmiştir.

 

 Bu fırsattan faydalanınız.