FİNANS POLİTİK & EKONOMİK YORUMLAR DERGİSİ                                                                      50. Yılında      www.ekonomikyorumlar.com.tr
  
Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi  50 yıldır aylık olarak yayın yapan hakemli bir dergidir.

                   ISSN 1307-7112

   
   
   
   
   Mayıs 2016
   Yıl     : 53
   Sayı : 615
   
   
   
  İç Kapak ve İçindekiler

1. 2005-2015 Yılları Arasında BIST30 Endeksi ve BIST30 Endeks Vadeli İşlem Sözleşmeleri Arasındaki Nedensellik (Öncül-Ardıl) İlişkisinin İrdelenmesi
Müge İŞERİ, Murat KAÇMAZER
Vadeli piyasalarda işlem gören enstrumanların, spot piyasalarda ortaya çıkan risklere karşı koruma sağlamak için oluşturulması vadeli ve spot piyasa arasındaki etkileşimin temelini oluşturmaktadır...Devamı>>

2. İşsizliğin Azaltılmasında Kamu Kesimi Büyüklüğünün Rolü
Mehmet DURKAYA, Servet CEYLAN
Çalışmada, Türkiye’de kamu kesimi büyüklüğü ile işsizlik oranı arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. 2001-2014 dönemi üçer aylık verilerin yer aldığı araştırmada uzun dönem ilişkiler için sınır testi, kısa dönem ilişkiler için Toda-Yamamoto nedensellik testi kullanılmıştır. Devamı>>

3. Döviz Kurunun Temel Makro Ekonomik Değişkenlerle İlişkisi: Türkiye ve BRICS Ülkeleri Karşılaştırması
Nuri HACIEVLİYAGİL, Yusuf DEMİR
Döviz kuru ve döviz kuru politikaları, özellikle 1990’lı yıllardan itibaren daha da etkili olan küreselleşme, ulaşım ve bilgi-iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle ülkeler arasındaki en etkin ekonomik araç haline gelmiştir.Devamı>>

4. Bankalarda Kredi Arzını Etkileyen Faktörler
Halime TEMEL NALIN, Selvihan TAŞDELEN
Bu çalışmanın amacı, Türk bankacılık sektöründe kredi arzını etkileyen faktörlerin saptanmasıdır. Çalışmada, kredi arzını etkileyen faktörlere ilişkin ekonometrik model kurulmuştur. Devamı>>

5. Türk Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarında Rekabet Yapısı
Hümeyra BURUCU, Filiz Yıldız CONTUK
Medeniyetin şehirleşmeyle başladığı düşünüldüğünde temelinde sağlamlık ve estetik kaygılarının var olduğu bir yapılaşmanın şart olduğu muhakkaktır. Devamı>>


Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.


editördenYorumGÜNDEMbu ayki sayIGeçmiş sayIlarMakale Gönderimiabonelik

 

Abonelik Kampanyası

  Yeni abone olacak veya aboneliğini yenileyecek akademisyen ve öğrencilerimize özel olarak % 20 indirim uygulanacak olup yıllık 12 sayının abone bedeli 200 TL’ye indirilmiştir.

 

 Bu fırsattan faydalanınız.