FİNANS POLİTİK & EKONOMİK YORUMLAR DERGİSİ                                                                      50. Yılında      www.ekonomikyorumlar.com.tr
  
Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi  50 yıldır aylık olarak yayın yapan hakemli bir dergidir.

                   ISSN 1307-7112

   
   
   
   
   Ağustos 2016
   Yıl     : 53
   Sayı : 618
   
   
   
  İç Kapak ve İçindekiler

1. 2008 Küresel Ekonomik Kriz Sonrası BIST ve Dünya Borsaları İlişkisi: Kriz İlişkileri Etkiledi mi?
Tekiner KAYA
Eşbütünleşme analizi, literatüre kazandırıldığı tarihten itibaren uygulamalı birçok çalışmaya yöntem olarak girmiştir...Devamı>>

2. Kriz Dönemlerinin Dış Ticaret Hacmi Üzerine Etkileri: AVRO Krizi Örneğinin Panel Çekim Modeli ile Analizi
Melike Rana DAYIOĞLU, Emin Ahmet KAPLAN
Küreselleşme süreci, ülkeler arasında ticaretin serbestleşmesine ve ekonomik birleşmelerin oluşmasına olanak sağlamıştır. Devamı>>

3. Terörün BRICS ve MINT Ülkelerindeki Turizm Faaliyetleri Üzerine Etkisi
Selim BAŞAR, Serkan KÜNÜ, Sertaç HOPOĞLU
Küreselleşen dünya ekonomisinde, ekonomik açıdan belirsizliklere sebep olacak olaylar bütün ülkeleri etkilemektedir...Devamı>>

4. Kurumsal Yönetim ve Denetim Kalitesi: Borsa İstanbul Şirketleri Üzerine Bir İnceleme
Mehmet AYGÜN, H.Cem SAYIN
Bu çalışmanın temel amacı, kurumsal yönetim ile denetim kalitesi arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Devamı>>

5. Mortgage Krizi ve Yatırımcı Psikolojisi
Gülbahar ATASEVER
Varlıkların temel değerinden sapması veya ekonomik temellere dayanmayan fiyat artışları olarak tanımlanan köpük kavramı, rasyonel ve irrasyonel (spekülatif) olarak ikiye ayrılmaktadır. Devamı>>

6. Türkiye’deki Üniversite Öğrencilerinin Zihnindeki Avrupa Algısının Güç Yönünden Analizi
Nihal KIRKPINAR ÖZSOY
Bir devletin, bir bölgenin ya da bir coğrafyanın güç olarak algılanması gücü oluşturan “kapasite, hedef ve etki” unsurlarına sahip olup olmadığına bağlıdır...Devamı>>


Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.


editördenYorumGÜNDEMbu ayki sayIGeçmiş sayIlarMakale Gönderimiabonelik

 

Abonelik Kampanyası

  Yeni abone olacak veya aboneliğini yenileyecek akademisyen ve öğrencilerimize özel olarak % 20 indirim uygulanacak olup yıllık 12 sayının abone bedeli 200 TL’ye indirilmiştir.

 

 Bu fırsattan faydalanınız.