FİNANS POLİTİK & EKONOMİK YORUMLAR DERGİSİ                                                                      50. Yılında      www.ekonomikyorumlar.com.tr
  
Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi  50 yıldır aylık olarak yayın yapan hakemli bir dergidir.

                   ISSN 1307-7112

   
   
   
   
   Ekim 2016
   Yıl     : 53
   Sayı : 620
   
   
   
  İç Kapak ve İçindekiler

1. Türk Bankacılık Sektörünü Etkileyen Makro Ekonomik Faktörlerin Ampirik Analizi
Hakkı ÖZTÜRK
Bankacılık sektörünün performansı ve karlılığı diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde ekonominin gelişmesi ve istikrarı açısından son derece önemlidir.Devamı>>

2. Bankaların Türev Ürün Kullanımını Etkileyen Faktörler: Mars Yöntemi ile Bir İnceleme
Suat OKTAR, Serhat YÜKSEL
Bu çalışmanın amacı bankaların türev ürün kullanımını etkileyen faktörlerin belirlenmesidir. Bu kapsamda, ilgili çalışmada Türkiye’deki bankalara ait 2003:1-2015:3 dönem aralığındaki veriler kullanılmıştır. Devamı>>

3. Bireysel Kredilerin ve Kredi Kartlarının Cari Denge Üzerindeki Etkisi
Ömer AKÇAYIR
Konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerini içine alan bireysel krediler ile kredi kartlarının toplam hacimleri son yıllarda hem küresel hem ulusal düzeyde giderek artmaktadır...Devamı>>

4. Sermaye Yapısı ve Personel Giderleri: Mevduat Bankaları Üzerine Bir Araştırma
Nasıf ÖZKAN, Fatih AKBEY
Bu çalışma, 2003-2015 yılları arasında Türkiye’de faaliyet gösteren yirmi dokuz mevduat bankasının, sermaye yapısı ile emek ... Devamı>>

5. Türkiye’deki Büyük Şirket Yönetim Kararlarının, Hisse Senedi Değerleri Üzerine Etkilerinin Analizi
Mehmet Serhan ÖZKAN
Kurumların yönetim kararları ile performansları arasındaki bir bağlantıyı ortaya çıkaran, yönetim kararlarının hisse senedi değerlerini ...Devamı>>

6. Sahiplik Yapısı ile Finansal Performans Arasındaki İlişkinin Borsa İstanbul 30 Endeksi’ndeki Şirketlerde Test Edilmesi
Emre Esat TOPALOĞLU, Nuran COŞKUN, Ceren ÖZKAN
Şirketlerin sahip ya da sahiplerinin şirketteki payına öz sermaye denilmektedir...Devamı>>


Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.


editördenYorumGÜNDEMbu ayki sayIGeçmiş sayIlarMakale Gönderimiabonelik

 

Abonelik Kampanyası

  Yeni abone olacak veya aboneliğini yenileyecek akademisyen ve öğrencilerimize özel olarak % 20 indirim uygulanacak olup yıllık 12 sayının abone bedeli 200 TL’ye indirilmiştir.

 

 Bu fırsattan faydalanınız.