FİNANS POLİTİK & EKONOMİK YORUMLAR DERGİSİ                                                                      53. Yılında      www.ekonomikyorumlar.com.tr
  
Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi  50 yıldır aylık olarak yayın yapan hakemli bir dergidir.

                   ISSN 1307-7112

   
   
   
   
   Kasım 2016
   Yıl     : 53
   Sayı : 621
   
   
   
  İç Kapak ve İçindekiler

1. Dış Borç İflas Modellerinin Tahmini için Yarı-İndirgenmiş Bir Karakterizasyon
Mehmet Ali SOYTAŞ, Engin VOLKAN
Bu proje uygulamalı mikroekonometri literatüründe sıkça kullanılan Hotz-Miller tahmin tekniğinin (Hotz ve Miller 1993) dış borç iflas modellerine adapte edilebilirliği için gerekli teorik çıkarımları ortaya koymaktadır.Devamı>>

2. Enerji-Büyüme Hipotezlerinin MENAP Ülkeleri için Test Edilmesi: Kısa ve Uzun Dönem Panel Granger Nedensellik Analizi
Aynur PALA
Bu çalışma MENAP ülkelerinde hangi enerjibüyüme hipotezinin geçerli olduğunun tespit edilmesini amaçlamaktadır. Devamı>>

3. İmalat Sanayi Sektörlerinde Entelektüel Sermayenin Hesaplanmış Maddi Olmayan Varlıklar Yöntemiyle Hesaplanması
Atilla YARDIMCI
Bu çalışmada, Türkiye imalat sanayi sektörünün entelektüel sermaye miktarı, 2006 ile 2014 yılları arasındaki üçer yıllık (2006-2008, 2009-2011, 2012-2014) dönemler bazında, “hesaplanmış maddi olmayan varlıklar yöntemi” kullanılarak belirlenmiştir...Devamı>>

4. Geçiş Sürecinde Başlangıç Koşullarının Etkileri: BDT Ülkeleri Örneği
Esra BALLI, Çiler SİGEZE, Mehmet Fatih TRAŞ
Bir ülkenin ekonomik olarak geçiş sürecinde başlangıç koşullarının ve o ülkenin sahip olduğu ekonomik durum, doğal kaynaklara sahiplik, tarihsel geçmiş ve kurumların etkili olduğu birçok araştırmacı tarafından kabul edilmektedir... Devamı>>

5. Alternatif Yatırım Araçlarının Hisse Senedi Fiyatına Etkisi
Müslüm POLAT
Yatırımcılar bir taraftan riskten kaçarken diğer taraftan daha çok kazanmak isterler. Bu durum yatırımcıların farklı yatırım araçlarına yönelmesine neden olmaktadır...Devamı>>

6. Sanal Ortamda Tüketici Davranışları Üzerinde Yapılan Bir Araştırma
İlknur AYDOĞDU KARAASLAN
Teknolojik gelişmeler, üretim ve tüketim süreçlerinin biçimlenmesini etkilemektedir. Günümüzde çevrimiçi pazarlama, internet altyapısı üzerinde kurgulanan bir pazarlama stratejisidir...Devamı>>


Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.


editördenYorumGÜNDEMbu ayki sayIGeçmiş sayIlarMakale Gönderimiabonelik

 

Abonelik Kampanyası

  Yeni abone olacak veya aboneliğini yenileyecek akademisyen ve öğrencilerimize özel olarak % 20 indirim uygulanacak olup yıllık 12 sayının abone bedeli 200 TL’ye indirilmiştir.

 

 Bu fırsattan faydalanınız.