FİNANS POLİTİK & EKONOMİK YORUMLAR DERGİSİ                                                                      54. Yılında      www.ekonomikyorumlar.com.tr
  
Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi  54 yıldır aylık olarak yayın yapan hakemli bir dergidir.

                   ISSN 1307-7112

   
   
   
   
   Kasım 2017
   Yıl     : 54
   Sayı : 633
   
   
   
  İç Kapak ve İçindekiler

1. 2008 Krizi Döneminde Türkiye’de Döviz Piyasası Baskısının İncelenmesi: Mevsimsel Eşbütünleşme Analizi
Erginbay UĞURLU, Emine Ebru AKSOY
Ülkeleri etkileyen sistematik risk faktörleri büyük öneme sahip olup özellikle kriz dönemlerinde daha da öncelikli hale gelmektedir. Sistematik risk faktörlerinden birisi de kur riski olup ...Devamı>>

2. İşsizlik ve Sağlık Göstergeleri: Türkiye Örneği
Ece H. GÜLERYÜZ, Tekin KÖSE
Bu çalışma, işsizlik oranlarındaki değişimler ve sağlık göstergeleri arasındaki ilişkiyi, ulusal ve bölgesel düzeyde veriler kullanarak, Türkiye için incelemektedir. Devamı>>

3. Dışsal Faktörlerin Ulaşım Sektörüne Etkisi: Lojistik Firmalarından Kanıtlar
Salih KALAYCI
Sürdürülebilir ekonomik büyümenin vazgeçilmez unsurlarından birisi ulaşım sektörüdür. Bu gerçeğe bağlı olarak literatürde ulaşım sektörünü etkileyen faktörler tespit edilip ...Devamı>>

4. Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Hane Halkı Tasarruflarının Makroekonomik Belirleyicileri
K. Batu TUNAY
Çalışmada gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde hane halkının tasarrufları üzerinde etkili olan faktörler deneysel olarak analiz edilmiştir. Analizlerde makro ekonomik değişkenlere ... Devamı>>

5. Süreç Esnekliği Tasarımlarının Farklı Talep Yapıları Altında Envanter Maliyeti Performansları Üzerine
Mehmet SOYSAL, Mustafa ÇİMEN
Çocuk yoksulluğunun yol açtığı beşeri sermaye eşitsizliği sosyal devlet müdahalesinin olmadığı koşullarda derinleşmekte ve yoksulluğu nesiller arasında kalıcı kılmaktadır.Devamı>>


Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.


editördenYorumGÜNDEMbu ayki sayIGeçmiş sayIlarMakale Gönderimiabonelik

 

Abonelik Kampanyası

  Yeni abone olacak veya aboneliğini yenileyecek akademisyen ve öğrencilerimize özel olarak % 20 indirim uygulanacak olup yıllık 12 sayının abone bedeli 200 TL’ye indirilmiştir.

 

 Bu fırsattan faydalanınız.