FİNANS POLİTİK & EKONOMİK YORUMLAR DERGİSİ
www.ekonomikyorumlar.com.tr
Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi
55 yıldır aylık olarak yayın yapan hakemli bir dergidir.
ISSN 1307-7112

Yapım aşamasındadır.